Finansdepartementet åpner for utsatt frist for skattemeldingen

Finansdepartementet har gitt åpning for utsettelse av skattemeldingen til 20. august for "inntil fem pst. av revisorers og regnskapsføreres kundemasse".

Publisert:
Finansdepartementet logo (2).PNG

I brev fra Finansdepartementet datert 1. juli, presiseres følgende:

"En utsettelse vil kun gjelde de som har fått utsettelse til 30. juni, og det må søkes i løpet av 5. juli."

Brevet fra Finansdepartementet ligger vedlagt.

Utsettelsesordningen vil bli fastsatt i forskrift, og nærmere retningslinjer for ordningen vil bli lagt ut på skatteetaten.no.

Søknadsportal

 

Ingen utsettelse for innsending av regnskapet

Fristen for å avlegge regnskap og avholde generalforsamling er 30. juni. Fristen er fastsatt i lov og kan ikke endres uten vedtak i Stortinget. Stortinget er oppløst for sommeren, og lovendring lar seg derfor ikke gjennomføre.

Frist for å sende inn fastsatt regnskap er en måned senere, det vil si 31. juli. 

Forsinkelsegebyr

Det gis ingen lempninger i forsinkelsesgebyr ved sen innsending av årsregnskap. Departementet presiserer imidlertid at regnskapsloven § 8-3 tredje ledd åpner for at:

"Regnskapsregisteret helt eller delvis kan ettergi forsinkelsesgebyret, dersom det blir gjort sannsynlig at innsendingsplikten ikke er overholdt som følge av forhold utenfor den regnskapspliktiges kontroll eller dersom særlige rimelighetsgrunner tilsier det."