Finansdepartementet ønsker innspill på EFRAG-standarder

Finansdepartementet ber om innspill fra norske interessenter på de oppdaterte ESRS-standardene fra EFRAG.

Publisert:

De oppdaterte utkastene til European Sustainability Reporting Standards (ESRS) fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ble 23. november oversendt EU-Kommisjonen. 

Etter planen skal Kommisjonen vurdere forslagene i samråd med relevante EU-myndigheter og nasjonale myndigheter, og fastsette delegerte rettsakter om standardene i juni 2023. Standardene skal utfylle nye direktivregler

Finansdepartementet ber norske interessenter om å komme med innspill innen 9. januar 2023. Innspill sendes til e-post [email protected].

Revisorforeningen bidro med høringssvar i den offentlige høringen av ESRS.

De oppdaterte utkastene til første pulje av ESRS.