Finanskomiteen har avgitt innstilling om ny revisorlov

Finanskomiteen slutter seg i all hovedsak til Regjeringens forslag. Vi forventer at loven blir endelig vedtatt i løpet av november og at den blir satt i kraft fra 1. januar 2021.

Publisert:
Stortinget (2) høydejustert 2.jpg

Finanskomiteen foreslår endringer i godkjenning av praksis fra offentlig revisjon. Det legges opp til likestilling av praksis fra kommunal og privat revisjon for å få godkjenning som statsautorisert revisor. 

Komiteen ber også Regjeringen sikre overgangsordninger som gjør at kandidater med bachelorgrad som er inne i sitt praksisløp, får godkjenning. Ordlyden er ikke veldig presis, men det antas å ligge i dette at bachelorkandidater som ved lovens ikrafttredelse er inne i sitt praksisløp, skal godkjennes som statsautorisert revisor.

Her kan du lese mer om forslaget til ny revisorlov.