Finanskomiteens innstilling om regnskapslovendringer

Finanskomiteen har avgitt sin innstilling til endringene i regnskapsloven og verdipapirhandelloven for å gjennomføre EU-direktiver.

Publisert:

En samlet komitee støtter endringene i regnskapsloven foreslått i lovproposisjon 66 LS (2020-2021), og flertallet støtter også endringene i verdipapirhandelloven. Et mindretall mener endringene i verdipapirhandelloven må utsettes til samtykkeproposisjonen for endringsdirektivet er fremlagt.