Finansministeren vil vurdere utsatt frist for årsregnskapet

I en pressmelding i dag uttaler finansministeren at de ser nærmere på om fristene for årsregnskapet og generalforsamling skal utsettes.

Publisert:

Dette er et positivt signal, men ikke noe er endelig bestemt. Revisorforeningen mener at fristen for skattemeldingen også bør utsettes, selv om stansingen av tvangsmulkt her bidrar noe. Vi vil fortsatt følge opp dette med departementet. 

I pressmeldingen står det:

Næringslivet har gitt innspill om at mange bedrifter opplever utfordringer med de lovbestemte fristene om at ordinær generalforsamling og årsmøte skal avholdes, og at årsregnskapet skal fastsettes, innen seks måneder etter regnskapsårets slutt, som for de fleste vil være 30. juni.

– Regjeringen vurderer fortløpende nye tiltak for å hjelpe næringslivet. Nå ser vi nærmere på om disse fristene skal utsettes, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).