Søknad om revisorregisternummer etter at ny revisorlov trer i kraft

Alle godkjente revisorer, både de som er ansvarlige revisorer med revisorregisternummer og de som ikke har revisorregisternummer, beholder godkjenningen og kan fortsette å benytte revisortittelen etter at ny revisorlov trer i kraft.

Publisert:

Revisorer som skal undertegne revisjonsberetninger eller revisorbekreftelser, må imidlertid ha revisorregisternummer.

Revisorer som i dag er oppført med revisorregisternummer i Finanstilsynets revisorregister har automatisk rett til å være ansvarlig for revisjonsoppdrag og avgi revisorbekreftelser. Du beholder revisorregisternummeret, og kontakt med Finanstilsynet er ikke nødvendig.

Godkjente revisorer som i dag  ikke er oppført med revisorregisternummer, har ikke rett til å være ansvarlig for oppdrag om lovfestet revisjon eller avgi revisorbekreftelser. For å få revisorregisternummer, må du dokumentere etterutdanning i samsvar med kravene i ny revisorlov ved å sende inn Altinn-skjema KRT 1019. Dette må uansett gjøres innen utløpet av 2023 hvis du vil unngå at revisorgodkjenningen blir deponert. 

Revisorer som får revisorgodkjenning etter at ny revisorlov trer i kraft, får revisorregisternummer samtidig med godkjenningen.

Finanstilsynet presiserer dette på en ny nettside om utvalgte temaer av særlig praktisk betydning for revisorer og revisjonsforetak ved ikrafttredelse av ny revisorlov. 

Finanstilsynets nettside med informasjon om ny revisorlov