Finanstilsynet sender nå ut faktura for tilsynsavgift

Finanstilsynets utgifter fordeles på enhetene som er under tilsyn. Faktura til autoriserte regnskapsførere sendes fra 19. mai 2022, og faktura for øvrige tilsynsgrupper (som revisorer) sendes fortløpende fra 30. mai 2022.

Publisert:

Alle enheter som var under tilsyn 31. desember 2021 skal betale tilsynsavgift i 2022. Enheter som ble avviklet eller mistet konsesjon i løpet av 2021 kreves ikke for tilsynsavgift. Enheter som ble underlagt tilsyn i 2021, må betale det fastsatte minimumsbeløpet for tilsynsgruppen. Det må også foretak som har konsesjon, selv om foretaket ikke har omsetning.

Revisorer

Faktura for tilsynsavgift til revisjonsforetak sendes ut fra 30. mai 2022. Dette brevet sendes sammen med fakturaen fra Statens innkrevingssentral.

Autoriserte regnskapsførere

Faktura til autoriserte regnskapsførere sendes ut 19. mai 2022. Regnskapsførere som har opprettet digital postkasse hos Digipost eller e-Boks, blir varslet på e-post eller SMS når fakturaen er sendt til den digitale postkassen. De som ikke har registrert seg for digital postkasse, mottar faktura og informasjon som vanlig brev.