Finanstilsynets dokumentbaserte tilsyn med autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap

Finanstilsynet gjennomførte høsten 2019 et dokumentbasert tilsyn med alle autoriserte regnskapsførere og autoriserte regnskapsførerselskap. Et slikt tilsyn gjennomføres hvert tredje år, og benyttes bl.a. som grunnlag for oppfølging av etterutdanningskrav for autoriserte regnskapsfører og som grunnlag for utvelgelse og gjennomføring av stedlige tilsyn med regnskapsfører og regnskapsførerselskap. Rapporten ble publisert 29. mai 2020.

Publisert:

Foruten å benytte resutatet i det videre tilsynsarbeidet, vil det skje oppfølging mot regnskapsførere som ikke oppfyller etterutdanningskravet.

Det vil også publiseres temarapporter som bygger på innhentede opplysninger fra de ulike områdene i det dokumentbaserte tilsynet.

Det dokumentbaserte tilsynet gir også gode statistiske data om regnskapsbransjen. 

Les rapporten Dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap fra Finanstilsynet.