Finanstilsynets utstederseminar

Opptak fra utstederseminaret 24. november 2021 er tilgjengelig. Temaene er bærekraftsrapportering, ESEF, revisjonsutvalg, erfaringer etter implementeringen av nye regler for informasjonsplikt og for primærinnsidere mv. og Finanstilsynets oppfølging av regnskapsavleggelser og prioriteringer fremover.

Publisert:

Se opptak fra Finanstilsynets utstederseminar 24. november 2021. 

Presentasjonene på seminaret ligger som linker i programmet nedenfor.

Programmet

Innledning
Anne Merethe Bellamy, avdelingsdirektør

Finanstilsynets kontroll av finansiell rapportering
Lars Jacob Braarud, seksjonssjef

 • Tematilsyn og kartlegging
  • Revisjonsutvalgets arbeid
  • Revisjonsutvalg og revisors vesentlighetsgrenser
  • Tematilsyn og oppfølging av IFRS 16
 • Kontroll av finansiell informasjon i prospekter
 • Kontroll av alternative resultatmål
 • Avsluttede saker
 • Mangler og svakheter i finansiell rapportering
 • Prioriterte områder for kontroll av årsrapporten for 2021

Nye krav til elektronisk rapporteringsformat (ESEF) 
Åselin Løvik, seniorrådgiver

Nye krav til bærekraftsrapportering, og observasjoner knyttet til klimarisiko og strandede eiendeler 
Kjersti Okstad Kirkeby, senior tilsynsrådgiver

Erfaringer etter implementeringen av markedsmisbruksforordningen (MAR), herunder nye regler  for informasjonsplikt og for primærinnsidere:

Enkelte erfaringer etter implementeringen av MAR
Per Gunnar Ølstad, senior kursnoteringsleder, Oslo Børs   

Finanstilsynets erfaringer etter implementeringen av MAR
Thomas  Borchgrevink, seksjonssjef

Avslutning
Anne Merethe Bellamy, avdelingsdirektør