Firmabil under permittering

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om beskatning av firmabil under permittering som innebærer at en ansatt kan unngå beskatning selv om bilen står parkert hjemme.

Publisert:

Forutsetningen er at firmabilen ikke benyttes privat i perioden.

Fri bil

I utgangspunktet er det avgjørende for fordelsbeskatning av firmabil at arbeidstaker disponerer bilen fritt. Dersom den ansatte som er permittert har bilen tilgjengelig for bruk, f.eks. at den står parkert hjemme hos seg, vil det i normale tilfeller foreligge en skattepliktig fordel. 

Koronasituasjonen

Skattedirektoratet skriver i uttalelsen:

«I tilfeller der det pga. koronasituasjonen ikke vil være praktisk mulig eller tilrådelig for den ansatte å parkere bilen hos arbeidsgiver f.eks. på grunn av reiseavstand, vil den ansatte ikke bli fordelsbeskattet for firmabil. Det er imidlertid en klar forutsetning for å unngå fordelsbeskatning at firmabilen ikke benyttes privat i noen tilfeller. Dersom firmabilen benyttes til privat kjøring skal fordelen for den ansatte beregnes og rapporteres som normalt, for antallet hele og påbegynte kalendermåneder (beregnet etter tolvdeler) som bilen har vært til disposisjon.»

Arbeidsgivers trekkansvar

Når NAV overtar betalingen av ytelser under permittering, vil arbeidsgiver mangle kontante midler å gjennomføre forskuddstrekket for naturalytelser i. Arbeidsgiver plikter da å gi beskjed til skatteetaten slik at det eventuelt kan bli utskrevet endret skattekort eller forskuddsskatt, jf. skattebetalingsloven § 5-10 tredje ledd.

Lønnsrapportering og arbeidsgiveravgift

Når arbeidstaker fortsetter å motta skattepliktige naturalytelser under permittering, skal arbeidsgiver rapportere fordelen på vanlig måte i a-meldingen, og arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift på ytelsen.