Flere kompensasjonsordninger forlenges

Regjeringen varslet i Revidert nasjonalbudsjett forlengelse av den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall og flere andre støtteordninger.

Publisert:

Kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall

Regjeringen foreslår at kompensasjonsordning 2 forlenges ut oktober 2021, men i en nedtrappet versjon fra juli som gir sterkere insentiver til aktivitet. Dette forutsetter godkjenning fra ESA. Regjeringen ber dessuten om fullmakt til å avvikle ordningen fra september dersom gjenåpningen av samfunnet har kommet tilstrekkelig langt på nasjonalt nivå. Det er tidligere besluttet at ordningen skal forlenger fra februar og ut juni måned. 

 

  • For tilskuddsperiodene juli-august og september-oktober reduseres støttegraden for foretak som ikke har mistet all omsetningen. For periodene fra juli 2021, vil foretak med mindre enn 100 % omsetningsfall få en større avkorting av støtten enn i dag. Foretak med 30 % omsetningsfall får null, mot 25,5 % fra november 2020 til juni 2021, og så økes støttegraden jevnt til full 85 % kostnadsdekning for foretak med 100 % omsetningsfall. Formelen for dette blir: faste uunngåelige kostnader x (omsetningsfall i prosent minus 30 %) x 1,214. 
  • For perioden september-oktober foreslås det å målrette ordningen mot små og mellomstore foretak, hvis ordningen videreføres. Maksimalt støttebeløp for denne perioden reduseres fra 100 mill. kroner til 20. mill. kroner. Innslagspunktet for avkorting reduseres fra 40 til 10 mill. kroner. Det er tidligere besluttet at maksimalt støttebeløp reduseres fra 160 til 100 mill. kroner og innslagspunket for avkorting fra 60 til 40 mill kroner fra og med mars.
  • Det innføres en ordning for kompensasjon av tapt varelager fra november 2020 til april 2021

Forlengelse av andre støtteordninger

Regjeringen foreslår også at flere andre støtteordninger forlenges:

  • Karantenekompensasjonsordningen, som åpnet for søknader 10. mai: Fra april til ut juni 2021
  • Støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer: Fra juni til ut oktober 2021
  • Kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett:  Fra juni til ut oktober 2021
  • Lønnsstøtteordningen for å ta permitterte tilbake i jobb: Fra juni til ut august 2021