Flere koronatiltak videreføres ut året

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere forlenges ut året. Det samme gjelder opphevelsen av flypassasjeravgiften.

Publisert:

Dette er to av flere punkter det er oppnådd enighet om i forhandlingene mellom regjeringspartiene og FrP.

  • Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere: ordningen videreføres ut året, men kompensasjonsytelsen reduseres til 60 prosent fra 1. november. 
  • Flypassasjeravgift: Den midlertidige reduksjonen av flypassasjeravgiften videreføres frem til årsskiftet. 

I tillegg er det bl.a. enighet om at den midlertidige reduksjonen av den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 % til 6 % videreføres frem til årsskiftet.

Det er foreløpig ikke fattet formelle vedtak.