Flere leverer regnskap

Regnskapsregisteret mangler nå bare i underkant av 1600 regnskap for 2016, en nedgang på 39 prosent fra året før.

Publisert:

Tallet er pr. 1. mars og gjelder aksjeselskap, allmennaksjeselskap, boligbyggelag, samvirkeforetak og europeiske foretak. Restansen utgjør 0,6 prosent av de innsendingspliktige.

Ny frist for innsending av årsregnskap for 2016 er 6. april 2018. Mottas ikke komplett årsregnskap før denne datoen, vil Regnskapsregisteret varsle tingrettene om at vilkårene for tvangsoppløsning er til stede.

Les mer om saken på nettsiden til Brønnøysundregistrene.