Utvalg skal vurdere hvordan arbeidet med forenkling og god regulering av næringslivet kan tas videre

Utvalget skal se på det norske regelverksarbeidet, digitaliseringsarbeidet og internasjonale erfaringer som kan være relevante for arbeidet med forenklinger for næringslivet.

Publisert:

Utvalget forutsettes å ta en bred tilnærming og både vurdere tradisjonell forenkling og det vi kan kalle "smart regulering", og skal hente erfaringer fra andre land.

Utvalget skal blant annet:

  • identifisere regelverk som har spesielt høye etterlevelseskostnader for små og mellomstore bedrifter
  • foreslå konkrete forenklingstiltak

En del av utvalgets oppdrag er å vurdere hvordan forenklingsgevinster bør måles og ev. foreslå bedre måter å beregne kostnader for næringslivet på.

Utvalget skal ledes av Thomas Falk som har lang erfaring fra styrearbeid og investeringsvirksomhet.