Støtter forslag om fritak fra CO2-avgift for karbonfangst og lagring (CCS)

Revisorforeningen støtter forslag om å innføre fritak for CO2-avgift på mineralske produkter for karbonfangst og lagring (CCS).

Publisert:

Formålet med CO2-avgiften på mineralske produkter er å redusere utslipp av CO2 til atmosfæren. CO2 som fanges og lagres permanent slippes ikke ut til atmosfæren, men etter dagens regelverk vil det måtte vurderes i hvert konkrete tilfelle om slik lagring gir rett til avgiftsfritak.

Det foreslås at et fritak for CO2 som fanges og lagres tas inn i stortingsvedtaket om CO2-avgift på mineralske produkter. Dette vil være tilsvarende som fritaket for avfallsforbrenningsavgiften.

Revisorforeningen støtter forslaget.

Høringsfristen er 15. juli 2022.