Foreslått regnskapsstandard om delårsregnskap

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utarbeidet et forslag til en ny norsk regnskapsstandard om delårsregnskap. Målgruppen er øvrige foretak som plikter, eller velger å avlegge delårsregnskap etter god regnskapsskikk.

Publisert:

Behovet for en norsk regnskapsstandard som omhandler delårsregnskap har økt de senere årene, særlig i sammenheng med den økte aktiviteten på markedsplassen Euronext Growth.

NRS foreslår at standarden trer i kraft som en endelig regnskapsstandard med virkning for regnskapsperioder som starter 1. januar 2022 eller senere.

Høringsfristen er 29. november 2021. 

Har du innspill til oss?

Hvis du har innspill til Revisorforeningen om denne saken, kan du registrere ny fagsak (medlemmer) eller kontakte

Signe

Haakanes

Rådgiver regnskap
917 86 520 sh@revisorforeningen.no