Forhandlingene om nye særavtaler for reiser blir ikke ferdige før årsskiftet

Det innebærer at gjeldende særavtaler/satser videreføres etter 31. desember 2021 mens forhandlingene pågår

Publisert:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene er i forhandlinger om følgende særavtaler som utløper 31. desember 2021:

  • Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands
  • Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge
  • Særavtale om oppdrag på petroleumsinnretninger til havs
  • Regulering av satser i særavtale om godtgjørelse mv. på tokt

Forhandlingene vil ikke bli ferdige før årsskiftet, men vil fortsette i januar. Partene er enige om at gjeldende særavtaler/satser videreføres etter 31. desember 2021 mens forhandlingene pågår.

Skattemessig behandling

Skattedirektoratet har fastsatt forskuddssatsene for 2022 og de gjelder for hele året.

Mottatt godtgjørelse som overstiger forskuddssatsen inngår i beregningen av skattetrekk og arbeidsgiveravgift på utgiftsgodtgjørelser og ved beregningen av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift på visse naturalytelser. Som hovedregel benyttes satsene også ved skattefastsettingen for å beregne eventuelt skattepliktig overskudd/inntekt.