Forlenger midlertidig lov om rekonstruksjon

Regjeringen har lagt fram forslag om å forlenge den midlertidige loven om rekonstruksjon til 1. juli 2025.

Publisert:

Samtidig jobbes det med forslag til permanente regler som ble sendt på høring i januar 2023.

Den midlertidige loven ble vedtatt under koronapandemien for å hjelpe levedyktige virksomheter som ble rammet av akutt svikt i inntektene. Loven gir en rettslig ramme for forhandlinger med kreditorene med sikte på ei frivillig eller tvungen gjeldsordning og erstatter reglene om gjeldsforhandling i konkursloven.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til nye permanente regler om rekonstruksjon i konkursloven. Høringsfristen er 13. april 2023.