Forskrift om elektronisk rapporteringsformat - ESEF

Finanstilsynet har fastsatt forskrift om elektronisk rapporteringsformat (ESEF). Det nye rapporteringsformatet gjelder børsnoterte foretaks rapportering for regnskapsår som startet 1. januar 2021 eller senere.

Publisert:

ESEF innebærer at hele årsrapporten skal utarbeides i et XHTML-format. Dette kravet gjelder alle nevnte utstedere uavhengig av regnskapsspråk.

Konsernregnskap utarbeidet etter IFRS, skal merkes («tagges») i samsvar med ESEF-taksonomien. For konsernregnskap som gjelder regnskapsåret 2021 må oppstillingene over resultat, balanse, kontantstrøm og egenkapital merkes. Disse oppstillingene skal merkes detaljert. «Blokk-tagging» av noteopplysningene blir obligatorisk fra 2022.  

Reglene gjelder utstedere på regulert marked med Norge som hjemstat som har krav om å utarbeide årsrapporter etter verdipapirhandelloven kapittel 5. Det vil i hovedsak si utstederforetak notert på Oslo Børs hovedliste og Euronext Expand.