Revisorforeningen støtter at miljøkriterier fremheves i retningslinjer og rapportering om lederlønn i børsnoterte selskaper

Revisorforeningen er enig i at resultatoppnåelse knyttet til miljøfaktorer fremheves spesielt i nye forskrifter om retningslinjer og rapport om lederlønn i børsnoterte selskaper.

Publisert:

Revisorforeningen mener også at det er riktig å holde ansattevalgte styremedlemmer utenfor kravene.

Vi har spilt inn dette i Nærings- og fiskeridepartementets høring om forskrifter til de nye bestemmelsene om lederlønn i allmennaksjeloven § 6-16 a og § 6-16 b.

Nye lovregler om lederlønn kan tre i kraft når forskriftene er fastsatt

Lovreglen ble vedtatt 6. desember 2019. De skal gjennomføre EØS-regler som følge av enringer i aksjonærrettighetsdirektivet (SRD II-direktivet). Nye lovregler om lederlønn kan tre i kraft når forskriftene er fastsatt. Det er foreløpig ikke bestemt når det vil skje.

Retningslinjene skal være et rammeverk for hvilken godtgjørelse som kan ytes, tildeles eller tilbys den enkelte ledende personen i selskapet. Rapporten skal gi en årlig oversikt over godtgjørelsen hver enkelt ledende person har mottatt eller har til gode. Det stilles krav til revisorgodkjenning av rapporten.

Revisorkontroll

I loven stilles det krav om at revisor skal kontrollere at rapporten inneholder opplysninger som kreves før rapporten behandles i generalforsamlingen.