Forskrifter til ny hvitvaskingslov

Finanstilsynet foreslår at tilbydere av vekslingstjenester og oppbevaringstjenester for virtuell valuta underlegges hvitvaskingsloven.

Publisert:

Finansdepartementet har sendt forslaget på høring. I høringen foreslås det også forskriftsregler til den nye hvitvaskingsloven om agenter av utenlandske betalingsforetak og om informasjonsdelingen i konsern.

Høringsfristen er 17. august 2018.