Forskriftsendringer om naturalytelser

Forskriftsendringene om beskatning av personalforsikringer og personalbilletter er fastsatt

Publisert:

Finansdepartementet varslet i mai endringer i hvordan personalbilletter og personalforsikringer skal skattlegges:

  • Transportnæringen fikk utsettelse til 1. januar 2020 for å tilpasse løsningene for personalbilletter til de nye reglene for skattlegging av naturalytelser. 
  • Personalforsikringer fikk unntak fra hovedregelen om at alle naturalytelser skal verdsettes til markedspris, og skal verdsettes ut fra kostpris.

Finansdepartementet har nå fastsatt de varslede forskriftsendringene.