Leietakertilpasninger og merverdiavgift

Betaler leietaker for tilpasninger av bygg som er under oppføring må utleier behandle innbetalingen som et finansielt forskudd.

Publisert:

Skattedirektoratet har på forespørsel uttalt seg om engangsbeløpet som betales av leietaker for leietakertilpasninger. 

Direktoratet utaler at engangsbetalingen skal behandles som et finansielt forskudd som må avregnes over leieperioden. Det vil ikke være anledning til å fakturere hele beløpet inkl. merverdiavgift allerede første utleieår. Salgsdokumentasjon og innberetning av merverdiavgift skal skje løpende gjenneom leieperioden.