Forskuddssatsene for 2022 er fastsatt

Skattedirektoratet har fastsatt forskuddssatsene for 2022.

Publisert:

Satsene brukes på forskuddsstadiet ved beregningen av fritak fra å beregne skattetrekk og arbeidsgiveravgift på utgiftsgodtgjørelser og ved beregningen av forskuddstrekk på visse naturalytelser. Som hovedregel benyttes satsene også ved skattefastsettingen for å beregne eventuelt skattepliktig overskudd/inntekt.

Det er fastsatt satser for følgende godtgjørelser og ytelser:

  • Godtgjørelse til kost og losji ved yrkes-/tjenestereiser eller arbeidsopphold med overnatting – innenlands og utenlands
  • Kost på yrkes-/tjenestereiser uten overnatting
  • Kilometergodtgjørelse utbetalt etter kilometersatser for bruk av privat bil mv.
  • Enkelte særregler ved fastsetting av fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil
  • Fordel ved fri kost og losji når fordelen ikke er fastsatt etter tariff