Forslag om endring av søknadsfrist og vilkår for å få kortere skattleggingsperiode

Skattedirektoratet foreslår endringer som vil gjøre det enklere for næringsdrivende som har årlig rapporteringsplikt for mva og få endret til to-månedlig rapportering.

Publisert:

Skattedirektoratet foreslår å fjerne søknadsfristen 1. desember for virksomheter som ønsker å gå fra årlig rapportering av mva til to-månedlig rapportering. Skattedirektoratet foreslår også å fjerne vilkåret om at det må foreligge «særlige forhold» for å innvilge virksomheter innen primærnæringen adgang til å levere mva-meldingen hver annen måned.

Revisorforeningen støtter forslagene som vil gjøre det enklere for skattepliktige som er registrert med årlig rapporteringsplikt å få innvilget kortere skatteleggingsperiode.

Forslagene vil ha betydning for et lite antall næringsdrivende, men vil være av stor betydning for de det gjelder. Skattepliktige som ønsker kortere skatteleggingsperiode enn årlig har gjerne store investeringer. Ved å kunne leverer mva-melding hver annen måned får skatteyter refundert merverdiavgift tidligere.

Høringen har høringsfrist 26. november.