Revisorforeningen støtter endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Forslaget innebærer at det blir anledning til å utsette tidspunktet for utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsarbeid frem til arbeidet er fullført.

Publisert:

Utsettelsen forutsetter at det ikke er mottatt delbetalinger og vil innebære en likviditetsfordel for entreprenører mv. ved omtvistede krav.

Nærmere om forslaget

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å endre bokføringsforskriften § 8- 1-2a. Bestemmelsen regulerer tidspunktet for når det skal utstedes salgsdokument ved bygge- og anleggsarbeid og verftsindustri.

Gjeldende hovedregel er at salgsdokument skal utstedes i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift. Endringsforslaget går ut på at det i perioden frem til arbeidet er fullført, bare inntrer faktureringsplikt dersom det mottas delbetalinger for utført arbeid eller materialer som er tilført kontraktsgjenstanden.

Forslaget gir rom for at partene kan innrette seg slik at det ikke inntrer merverdiavgiftsplikt ved omtvistede krav underveis i prosjektet. Forslaget gir ikke anledning til å utsette fakturering lenger enn til fullføringen.

Bakgrunnen for endringsforslaget er at gjeldende regelverk innebærer at entreprenører utsettes for en likviditetsulempe der oppdragsgiveren ikke betaler et fakturert krav som følge av uenighet om kravets grunnlag eller størrelse. Etter bokføringsforskriften § 8-1- 2a har entreprenøren plikt til å fakturere vederlagskravene i samsvar med arbeidets fremdrift – og dermed også innberette og innbetale merverdiavgift til staten – selv om oppdragsgiveren bestrider, og også nekter å betale, kravet.