Forslag til endringer i allmennaksjeloven § 6-16 a - personkrets

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår endring i allmennaksjeloven § 6- 16 a for å tydeliggjøre at ethvert medlem av henholdsvis styret, bedriftsforsamlingen og andre valgte selskapsorganer skal omfattes av kravene for retningslinjer og rapport om godtgjørelse til ledende personer.

Publisert:

Konkret foreslås det at allmennaksjeloven § 6-16 a annet ledd første punktum endres

  • fra:"Styret skal utarbeide retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder, andre ledende personer, og ansatte som er medlem av styret og bedriftsforsamlingen."
  • til: "Styret skal utarbeide retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til de enkelte medlemmene av henholdsvis styret, bedriftsforsamlingen og andre valgte selskapsorganer, daglig leder, og andre ledende personer."

Høringsfristen er 9. juni.

Har du innspill til oss?

Hvis du har innspill til Revisorforeningen om denne saken, kan du registrere ny fagsak (medlemmer) eller kontakte

Signe

Haakanes

Rådgiver regnskap
917 86 520 [email protected]