Forslag til endringer i petroleumsforskriften § 74

Det foreslås å innføre en nedre grense på 20 millioner kroner for revisjon av årsavregningen som utarbeides for utvinningstillatelser med statlig deltakelse.

Publisert:

Beløpsgrensen omfatter årlige kostnader knyttet til statens deltakerandel.

Samtidig oppdateres henvisningen til revisjonsstandardene til "ISA 800 eller slik revisjonsstandard som departementet bestemmer". Høringen har svarfrist 1. novmeber 2020.

Har du innspill til oss?

Hvis du har innspill til Revisorforeningen om denne saken, kan du registrere ny fagsak (medlemmer) eller kontakte

Signe

Haakanes

Rådgiver regnskap
917 86 520 sh@revisorforeningen.no