13 700 selskaper har fortsatt ikke levert årsregnskap

Det er om lag 12 000 færre regnskapspliktige enheter enn på samme tid i fjor.

Publisert: Selskapsrett Regnskap

Nær 23 000 solidaransvarlige mottar nå melding fra Regnskapsregisteret om at årsregnskapet ikke er levert. I fjor mottok når 41 700 slik melding.

Tallene er hentet ut ved inngangen til uke 32. Regnskapsregisteret melder at endelig tall vil foreligge 21. august.