Fortsatt kontantstøtte til reiselivsbedrifter

Regjeringen foreslår å opprette en egen kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall. Ordningen skal erstatte den generelle kompensasjonsordningen fra og med september og ut året.

Publisert:

Ny ordning for september - desember

August var siste søknadsmåned i den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall. Regjeringen foreslår at staten skal fortsette å dekke en andel av de faste, uunngåelige kostnadene til reiselivsbedriftene. Den foreslåtte ordningen skal gjelde fra september til og med desember 2020. Det skal åpnes for søknader i januar 2021.

Ordningen vil gjelde for overnattingsbransjen, serveringsbransjen, formidlingsbransjen (som reisearrangører og lignende), og deler av bransjene for passasjertransport og opplevelser. Messe- og konferansearrangører foreslås også innlemmet i ordningen.

Bygger på den generelle kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen for reiselivet vil bygge på regelverk fra den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall. Detaljene vil bli utarbeidet i dialog med partene i arbeidslivet.