Forum for eierstyring og selskapsledelse 9. november 2022

Årets Forum avholdes onsdag 9. november kl. 08.30–10.15 på Faksen Bar, Nedre Slottsgate 6 , Oslo. Du kan velge å delta fysisk eller digitalt.

Publisert:
Forum-collage-2022-v2-1200x640.png

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) utgir den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse, som alle de børsnoterte selskapene rapporterer etter.

NUES arrangerer Forum hvert år, der vi retter søkelyset mot aktuelle corporate governance-spørsmål.

For påmelding (fysisk og digital).

Program: 

 • Velkommen 
  Christina Stray, leder av NUES (Forening for finansfag Norges representant)
 • Sammensetning av styrer 
  Kjetil Houg, adm. dir. Folketrygdfondet
 • Samarbeidet mellom styret og konsernsjef 
  Gro Bakstad, konsernsjef i Vy og styreleder i Veidekke
 • Pause
 • Hvordan kan vi videreutvikle eierstyring og selskapsledelse for å skape fremragende selskaper? 
  Erik Mamelund, spesialrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet og tidligere toppsjef i Ernst & Young Norden
 • Europakommisjonens forslag om bærekraftig selskapsledelse 
  Zsofia Kerecsen, corporate governance policy team leader, Europakommisjonen
 • Kommentarer ved Hedvig Bugge Reiersen, partner i Wikborg Rein, og Tormod Tingstad, partner i Elden Advokatfirma

Programleder: Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge