Fremtidens selskapsrapportering

Arbeidet med fremtidens selskapsrapportering har tatt et nytt steg ved at de nordiske næringsministrene startet projektet Nordic Smart Government. For Norden kan besparelsen samlet bli opp mot 250 milliarder norske kroner årlig fra 2027.

Publisert:

En arbeidsgruppe etablert av Nordisk ministerråd har et par år arbeidet med hvordan små og mellomstore nordiske bedrifter kan utveksle regnskapsdata på en sikker måte. Dette gjelder utveksling mellom bedrifter, og mellom bedrifter og myndigheter. 

De nordiske næringsministrene har nå tatt projektet Nordic Smart Government 3.0 et steg videre ved å gi sin støtte. Projektet er toårig og vil skape en digital og transparent nordisk region.

Smart Government.jpg
Hva er Smart Government?

I følge beregninger fra Ernst & Young kan den potensielle verdien av å dele data på denne måten, bli opp mot 250 milliarder norske kroner årlig fra 2027 for hele Norden. Nordic Innovation, en institusjon i Oslo under Nordisk ministerråd, bidrar med 28,5 millioner kroner til Nordic Smart Government 3.0. Fra norsk side deltar Brønnøysundregistrene i prosjektet. Prosjektet pågår ut april 2020 og skal implementeres etter det.

Revisorforeningen har tidligere omhandlet prosjektet og tatt opp en del prinsipielle spørsmål i en kronikk i Dagens Næringsliv.