Purring og krav om tilbakebetaling for de som mangler bekreftelse på søknader i kompensasjonsordning 1

Skatteetaten planla purringer 7. september til alle søkere i kompensasjonsordning 1 som ennå ikke har fått bekreftelse på sine søknader fra revisor eller regnskapsfører. Dette er litt forsinket. Purringene går først ut i uke 37.

Publisert:
Kompensasjonsordning FB.PNG

Etter det vi har forstått, vil det bli satt en frist på 14 dager før Skatteetaten setter i gang prosessen med å kreve tilbake tilskuddet. Det er dermed fortsatt mulig å sende inn bekreftelser og unngå krav om tilbakebetaling. 

Det skal avgis bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører på søknader for de månedene hvor søkeren har fått tildelt tilskudd over 15 000 kroner. Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører er et vilkår for å motta tilskudd. 

Opprinnelig frist var 31. august 2021 for regnskapspliktige foretak. For foretak uten regnskapsplikt gikk fristen ut 31. mai for de som ikke søkte om utsatt frist for skattemeldingen og 20. august for de som fikk utsatt frist for skattemeldingen. Les mer om fristene.

Bekreftelsene avgis i portalen for bekreftelse  av innsendte søknader.

Bekreftelsene gis i henhold til Skattedirektoratets veiledning om revisors og autorisert regnskapsførers bekreftelse av innhold i søknad om tilskudd for foretak med stort omsetningsfall.