Fristen for å inngå justeringsavtale

Fristen for å inngå justeringsavtale er oppgavefristen for den termin overdragelsen finner sted.

Publisert:

Skattedirektoratet har i prinsipputtalelse presisert at fristen for å inngå avtale om overdragelse av justeringsplikt er innleveringsfristen for den termin overdragelsen finner sted. For eiendom som overdras ved fusjon 31.12.2019 vil fristen være 10.02.2010 som er innleveringsfristen for 6. termin 2019.

Manglende avtale om justering innen fristen fører til at justeringsplikt ikke kan overdras til ny eier men må gjøres opp av overdrager.