Frister for registrering i Foretaksregisteret

Foretaksregisteret har offentliggjort fristene for når meldinger må være innkommet for å sikre gjennomføring innen årsskiftet.

Publisert:

Elektroniske meldinger

Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt av Foretaksregisteret innen 20. oktober.

Gjennomføringsmelding og andre meldinger som kommer inn til Foretaksregisteret etter 12. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.

Se hvilke gjennomføringsmeldinger som behandles helautomatisk.

Meldinger på papir

Meldinger om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling som sendes i posten bør være mottatt innen 1. oktober.

Gjennomføringsmelding og andre meldinger på papirskjema som kommer inn til Foretaksregisteret etter 30. november kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av 2019.