Frister for registrering i Foretaksregisteret

Foretaksregisteret må ha mottatt melding om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling innen 20. oktober for å være sikret gjennomføring i 2020.

Publisert:

Melding om gjennomføring av disse endringene må være mottatt inne 12. desember. Kommer meldingen senere kan det være vanskelig å få disse registrert innen utgangen av året, opplyser Foretaksregisteret. Det samme gjelder andre meldinger til Foretaksregisteret.

Foretaksregisteret har helelektronisk saksbehandling av enkelte gjennomføringsmeldinger. Se nærmere om hvilke meldinger som blir behandlet maskinelt.

Papirskjema

Sendes melding om fusjon, fisjon, kapitalnedsetting eller avvikling på papir, er fristen 1. oktober.

For gjennomføringsmeldinger på papir er fristen 30. november.