Frister i Foretaksregisteret for 2022

Foretaksregisteret må ha fått melding om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse og avvikling innen 10. oktober.

Publisert:

Det opplyses videre at melding om gjennomføring av disse endringene som er sendt inn etter 5. desember, kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av 2022.

Sendes meldingen på papirskjema bør den være sendt innen 1. oktober. Sendes meldingen etter 30. november vil det være vanskelig å få den registrert innen utgangen av 2022. 

Registrering i Foretaksregisteret innen utgangen av 2022.