GDPR trer i kraft 20. juli

Den nye personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR) trer i kraft i Norge 20. juli 2018.

Publisert:

Revisorforeningen har utarbeidet et utkast til bransjenorm for behandling av personopplysninger i revisjonsbransjen. Utkastet gir veiledning som vil være til hjelp for revisjonsforetakene.

Bransjestandardutvalget med medlemmer fra Regnskap Norge, Økonomiforbundet og Revisorforeningen har utarbeidet et utkast til en lignende norm for behandling av personopplysninger i regnskapsførerbransjen.

I august og september arrangerte vi kurs flere steder i landet om bransjenormen og oppfølging av GDPR i revisjonsforetak.