Gevinst ved salg av fritidsbolig

Det ble skatteplikt på halve gevinsten ved salg av en ideell halvpart av en fritidsbolig som skattyter ervervet sammen med sin tidligere samboer i 2007, men der skattyter overtok samboerens eierandel først for tre år siden.

Publisert:

Et samboerpar ervervet en fritidsbolig i 2007 sammen. Forholdet tok slutt og skattyter overtok den andre ideelle halvparten for tre år siden og har etter dette stått som 100% eier av hele eiendommen. Skattyter ba om en bindende forhåndsuttalelse om spurte om dette kan gjøres skattefritt.

Skattedirektoratet kom til at kravet til minst fem års eier- og brukstid er oppfylt for den første ideelle halvdelen som ble anskaffet i 2007, men ikke for den andelen som ble overtatt for 3 år siden, jf. skatteloven § 9-3, 4. ledd.

Skattedirektoratet kom etter dette til at ved salget av en ideell halvpart av fritidsboligen nå, ville kun halvparten av gevinsten være unntatt fra gevinstbeskatning. Det er kun for den ideelle halvdelen av eiendommen som skattyter ervervet i 2007 at kravet til eier- og brukstid er oppfylt.