Granskers rolle i henhold til finansieringsvirksomhetsloven

En arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra revisjonsselskapene har utarbeidet en veiledning for utøvelse av gransker rolle etter finansieringsvirksomhetsloven § 2-34. Veiledningen er gjennomgått med Finanstilsynet som er primærbruker av granskers rapport.

Publisert:

Formålet med veiledningen er å bidra til en ensartet og konsistent praksis for utøvelsen av rollen som gransker av kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-34.