Grunnbeløpet for 2020 er fastsatt

Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 99 858 kroner til 101 351 kroner med virkning fra 1. mai 2020.

Publisert:

På grunn av koronasituasjonen og utsettelsen av lønnsoppgjøret bestemte regjeringen i april at årets trygdeoppgjør skulle utsettes til høsten.

Trygdeoppgjør er nå gjennomført. Virkningstidspunktet er fortsatt fra 1. mai, slik at utsettelsen ikke får betydning for den enkeltes årlige utbetaling av pensjon for 2020. Pensjonsytelser basert på det nye grunnbeløpet blir etterbetalt. 

Grunnbeløpet og gjennomsnittlig grunnbeløp for året har også betydning for en rekke satser mv. i skatte- og avgiftsreglene.

Nytt grunnbeløp

Det nye grunnbeløpet er kr 101 351 fra 1. mai 2020.

Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2020 er kr 100 853.