Holdingselskaper i revisjon

Etter revisorloven skal godkjente revisorer eller revisjonsselskap inneha mer enn halvparten av stemmene i øverste organ. Det medfører at holdingselskap som kontrollerer mer enn halvparten av stemmene i et revisjonsselskap, selv må være godkjent revisjonsselskap. Finanstilsynet har i flere tilfeller opplyst overfor våre medlemmer at dette ikke er nødvendig. Nå har imidlertid Finanstilsynet i et brev til Revisorforeningen bekreftet hva som er gjeldende rett.

Publisert:

I brevet til Revisorforeningen slår Finanstilsynet fast at holdingselskap som har flertallet av de stemmeberettigede aksjene i et revisjonsselskap må være godkjent som revisjonsselskap, selv om holdingselskapet er eid 100 % av en godkjent revisor. Vi er kjent med at flere revisorer har slettet sine holdingselskap fra Revisorregisteret som følge av de tidligere gitte opplysningene fra Finanstilsynet. Dette betyr altså at disse holdingselskapene må registreres på nytt.

Kostnader

Ekstrakostnadene med godkjenning av holdingselskapet som revisjonsselskap, er spesielt knyttet til tilsynsavgift til Finanstilsynet og at selskapet får revisjonsplikt. Revisorforeningen har forsøkt å få Finanstilsynet til å sette tilsynsavgiften for holdingselskapene til null ettersom de ikke leverer revisjonstjenester. Finanstilsynet mener imidlertid at alle enheter under tilsyn skal betale tilsynsavgift. Minstesatsen for revisjonsforetak er 4000 kroner per år.

Løsning

Det er mulig å unngå krav om godkjenning, tilsynsavgift og revisjonsplikt for holdingselskapene. Dette kan oppnås dersom det eksempelvis opprettes flere aksjeklasser i det operative revisjonsselskapet, hvor A-aksjene kontrollerer alle stemmene. Hvis A-aksjene eies direkte av de statsautoriserte og registrerte revisorene med eierandeler i revisjonsselskapet, vil det ikke være nødvendig med godkjenning for holdingselskapene som eier B-aksjer.