Høring - fjerne 350-kronersgrensen

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å fjerne avgiftsfritaket for varer som blir sendt fra utlandet, den såkalte 350-kronersgrensen.

Publisert:

Finansdepartementet foreslår å fjerne regelen om at varer med verdi under 350 kroner er fritatt fra avgifter og toll ved kjøp fra utlandet.  

Finansdepartementet foreslår at det er den utenlandske selgeren/tilbyderen, slik som Amazon, Ebay, Wish og lignende, som skal kreve inn merverdiavgift ved salget til forbrukere i Norge og betale inn avgiften til Skatteetaten via en forenklet nettløsning.

Det nye systemet skal ikke gjelde for alkohol, tobakk og restriksjonsbelagte varer. Ordningen skal heller ikke gjelde ved innførsel av mat, brus og godteri. I nettløsningen vil alt ha samme sats – 25 prosent.

Departementet foreslår videre at mat, brus og godteri (næringsmidler) skal deklareres ved innførselen og avgiftsbelegges fra første krone.