Høring - forslag om rapportering av utenlandske brukersteder til valutaregisteret

Finansdepartementet foreslår tiltak for å få bedre grunnlaget for å kontrollere om utenlandske brukersteder overholder plikten til å beregne og betale merverdiavgift.

Publisert:

Utenlandske tilbydere av elektroniske tjenester og varer av lav verdi skal beregne og betale merverdiavgift i Norge. Tilbyderne kan benytte seg av den forenklede registreringsløsningen VOEC. Antall utenlandske nettbutikker og e-handelsplasser som er registrert i VOEC er stadig økende.

Nå foreslår Finansdepartementet at rapporteringspliktige etter valutaregisterloven skal rapportere hvilke utenlandske brukersteder norske kortbrukere har handlet med. Opplysningene skal ikke kobles til enkeltpersoner.

Forslaget omfatter transaksjoner under 25 000 kroner foretatt med norske kreditt- eller betalingskort. Transaksjonene skal rapporteres aggregert på de enkelte brukerstedene. Formålet med forslaget er å gi Skatteetaten et bedre grunnlag for å kontrollere om utenlandske brukersteder overholder plikten til å beregne og betale merverdiavgift.