Høring - regulering av tollrepresentant

Finansdepartementet foreslår regulering av tollrepresentanten i lov om inn- og utførsel av varer og lov om tollavgift.

Publisert:

På tollområdet er det vedtatt å to nye lover, lov om inn- og utførsel av varer og lov om tollavgift. De nye lovene erstatter tolloven.

I denne høringen foreslås det at det tas inn regler om bruk av tollrepresentant i vareførselsloven og tollavgiftsloven, og at tollrepresentantens og den representertes ansvar for tollavgift klargjøres i tollavgiftsloven.

Høringsfristen er 12.08.2022.