Høring - utvidelse av avgiftsfritaket for aviser

Finansdepartementet foreslår regler som i større grad åpner for å utnytte mulighetene som ligger i digital publisering innenfor tidsskrifter, fagpresse mv.

Publisert:

Merverdiavgiftsfritaket for aviser trykt på papir foreslås utvidet til også å omfatte elektroniske aviser.

I tillegg foreslås det at fritaket for aviser, herunder elektroniske aviser, utvides fra å omfatte aviser som har en «bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff» til også å omfatte aviser med«dyptgående journalistisk produksjon og publisering av nyheter og aktualitetsstoff fra et avgrenset samfunnsområde».

Forslaget er ment å ivareta mulighetene som ligger i elektronisk publisering for medier som driver denne type journalistisk produksjon og publisering.

Høringsfristen er 31. mars 2020.

Har du innspill til oss? 

Hvis du har innspill til Revisorforeningen om denne saken, kan du registrere dette i spørretjenesten (medlemmer) eller kontakte 

Camilla

Brunfelt

Rådgiver merverdiavgift
920 47 598 cb@revisorforeningen.no