Høring – Institusjonelle investorer og kapitalforvaltere skal utarbeide og offentliggjøre retningslinjer for aktivt aksjeeierskap

Institusjonelle investorer og kapitalforvaltere pålegges rapporteringsplikt mv. med formål å fremme et langsiktig aktivt aksjeeierengasjement. Forslaget skal gjennomføre av deler av andre aksjonærrettighetsdirektiv.

Publisert:

Forslaget retter seg mot institusjonelle investorer og kapitalforvaltere. Som institusjonelle investor regnes livsforsikringsselskap og pensjonsforetak og som kapitalforvalter regnes AIF-forvaltere, forvaltningsselskap for verdipapirfond og verdipapirforetak som yter porteføljeforvaltning. 

I korthet går lovbestemmelsene ut på at institusjonelle investorer og kapitalforvaltere skal utarbeide og offentliggjøre retningslinjer for aktivt aksjeeierskap. Videre skal institusjonelle investorer offentliggjøre en redegjørelse om hovedelementene i deres investeringsstrategi. Dersom forvaltningen er utkontraktert, skal den institusjonelle investoren offentliggjøre elementer i avtalen med forvalteren. Kapitalforvaltere plikter på sin side å gi årlige opplysninger om investeringer som er foretatt på vegne av institusjonelle investorer.

Forslaget innebærer utfyllende forskriftsregler til Finansforetaksloven, AIF-loven, Verdipapirfondloven og Verdipapirhandelloven. 

Høringsfrist er 22. mars 2023.