Høring - generell merverdiavgiftsplikt ved omsetning av fjernleverbare tjenester over landegrensene

Revisorforeningen støtter i all hovedsak Finansdepartementets forslag men mener det må innføres unntaksregler som hindrer dobbeltbeskatning eller dobbel ikke-beskatning.

Publisert:

Finansdepartementet forslår å innføre generell merverdiavgiftsplikt på salg av alle fjernleverbare tjenester fra utlandet til mottakere i det norske merverdiavgiftsområdet.

Fjernleverbare tjenester er tjenester der utføring eller levering etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted. Advokat, arkitekt og andre rådgivningstjenester er eksempler på tjenester som kan leveres uavhengig av fysisk sted.

I dag er det merverdiavgiftsplikt på alle fjernleverbare tjenester som selges fra utlandet til næringsdrivende eller offentlig virksomhet i Norge. Dersom mottakeren er en forbruker, eller annen ikke-næringsdrivende, er avgiftsplikten begrenset til elektroniske tjenester.

Finansdepartementet foreslår å gjøre avgiftsplikten ved omsetning til forbrukere i Norge generell, slik at alle fjernleverbare tjenester blir omfattet. Med forbruker anses også ikke-næringsdrivende selskaper, foreninger og stiftelser.

Vi er ikke uenig i forslaget men mener det må innføres bestemmelser som hindrer dobbeltbeskatning eller dobbelt ikke-beskatning. Norske regler for fjernleverbare tjenester er ikke nødvendigvis tilsvarende som i EU. Inntill vi har like regler vil det være behov for unntaksbestemmelser.