Høring - generell merverdiavgiftsplikt ved omsetning av fjernleverbare tjenester over landegrensene

Finansdepartementet foreslår å utvide avgiftsplikten for utenlandske tilbydere av fjernleverbare tjenester til forbrukere i Norge

Publisert:

Finansdepartementet sender på høring forslag om endringer i merverdiavgiftsloven. Kjernen i forslagene er å innføre generell merverdiavgiftsplikt på salg av alle fjernleverbare tjenester fra utlandet til mottakere i det norske merverdiavgiftsområdet.

Fjernleverbare tjenester er tjenester der utføring eller levering etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted. Advokat, arkitekt og andre rådgivningstjenester er eksempler på tjenester som kan leveres uavhengig av fysisk sted.

I dag er det merverdiavgiftsplikt på alle fjernleverbare tjenester som selges fra utlandet til næringsdrivende eller offentlig virksomhet i Norge. Dersom mottakeren er en forbruker, er avgiftsplikten begrenset til elektroniske tjenester.

Finansdepartementet foreslår å gjøre avgiftsplikten ved omsetning til forbrukere i Norge generell, slik at alle fjernleverbare tjenester blir omfattet.