Offentlig register over reelle rettighetshavere

Regjeringen har i dag offentligjort forslag til lovregler for et offentlig tilgjengelig register over reelle rettighetshavere.

Publisert:

Loven gjelder i utgangspunktet alle juridiske personer, enheter og andre sammenslutninger som er registrert eller driver virksomhet i Norge. Loven gjelder også for forvaltere av utenlandske juridiske arrangementer som "truster" og lignende, som driver virksomhet i Norge. Enhetene som underlegges loven, skal innhente opplysninger om sine reelle rettighetshavere, som så skal registreres i registeret. Det må også dokumenteres hvordan man har kommet frem til hvem det er som anses å være reelle rettighetshavere, og gis opplysninger om det i registeret.

 Formålet med register over reelle rettighetshavere er å gi offentligheten tilgang på mer informasjon om de fysiske personene som i realiteten styrer foretak og andre enheter i Norge. Dette kan for eksempel bygge på eierskap av aksjer eller fordelingen av stemmerettigheter, eller kan bygge på aksjonæravtaler eller annen informasjon som normalt ikke er tilgjengelig for allmennheten.