Høring om endringer i bokføringsforskriften

Finansdepartementet har sendt forslag til endringer i bokføringsforskriften på høring.

Publisert:

De foreslåtte endringene har delvis sammenheng med forslag til endringer i kassasystemforskriften som Skattedirektoratet sendte på høring 23. mars i år.

Utover dette foreslås det endringer i bestemmelsene om unntak fra kravene til dokumentasjon av kontantsalg. Det gjelder blant annet begrensninger i anvendelsesområdet for bruk av kontantfaktura og alternativ dokumentasjon av kontantssalg ved andre ubetjente salgssteder enn automater.

Det er også foreslått dokumentasjonskrav for veldedige og allmennyttige institusjoners omsetning av varer fra kiosk og serveringstjenester som er unntatt merverdiavgift. 

Høringsfristen er satt til 2. august 2018